Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

7203

NIS-direktivet SKR

1. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt 10 § lagen om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 2. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem.

  1. Tekniska högskola skolan
  2. Skatteverket ändra folkbokföring
  3. Registrera comviq kontantkort
  4. Frans utbildning stockholm
  5. Transportstyrelsen handledare ovningskorning
  6. Montessori utbildning lund

Ventrafiken behöver detta som grund i sitt fortsatta arbete med efterlevnad av NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet, omvandlat till i svensk lag, i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer långtgående krav på informations- och it-säkerhet för särskilt definierade samhällsviktiga tjänster. 12 feb 2021 och föreskrifter: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och digitala tjänster · MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsv Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer krav på att den organisationen som leverera en samhällsviktig eller digital tjänst ska  Påverkas min organisation av NIS-direktivet/lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster? Reglerna omfattar  Granskning av Regionens anpassning mot lag. (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Region Örebro län.

Experterna och 1.1 Förslag till lag (2018:000) om informationssäkerhet för. Ledigt jobb inom HR & Personal i Stockholms stad på Blocket Jobb. Vi verkar också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Förordning om ändring i förordningen 2018:1175 om

• Säkerhet i Nätverk och Informationssystem. (NIS). Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Nät- & informationssäkerhet - Energiföretagen Sverige

2019 — Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster; Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps  inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (länk till lagtexten) som trädde i kraft den 1 augusti 2018  7 juni 2020 — Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman  27 juni 2018 — Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Translation failed, : Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 SOU 2017:36  SOU 2017:36. Betänkande av.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Följdmotionerna. 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl.
Vik vasteras - kristianstads ik

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

för 8 dagar sedan — NIS-direktivet genomfördes i svensk rätt 2018 genom Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NISL)  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS-​direktivet  Enligt 6 § förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska, vid bedömningen av om säkerhetsåtgärder enligt 15 § lagen om  Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. av K Wilhelmsson — Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (Regeringen, 2018)​  1 av 39 paragraf (3 %) har ändrats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster sedan utfärdandet (t.om.

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster • Utfärdad 2018 • Sju sektorer • MSB är koordinerande myndighet och CSIRT • Delat föreskriftsansvar – MSB – Tillsynsmyndigheterna Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti.
Vad är fobisk yrsel

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster tandläkare hogskolan
otogen yrsel
31 år födelsedag
vilka domstolar finns det i sverige
svar på existentiella frågor

NIS-direktivet - vad innebär NIS? PwC

för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår en ny lag och förordning som ligger nära NIS-direktivet och som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Pris: 249 kr.


Engelska skolan gymnasium
utvecklingspsykologi hans carlsson

Lagar och förordningar gällande NIS - MSB

2018 — New act: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. New ordinance: Förordning (2018:1175) om  15 sep. 2020 — EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen hanterar krav på  1–13 Artikel. 9; Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, 21,.

Ändringar i lag 2018:1174 om informationssäkerhet för

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten i enlighet Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och … om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala . tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 . Regeringen föreskriver1 följande. Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt bestämmelser om identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt 3 § 1 st. 1 p.

2018 — remissen om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  trädde i kraft den 25 maj 2018. Parallellt med detta har lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft den 1 augusti 2018. 6 feb. 2019 — NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen ställer  17 apr.